PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celková cena: 15 900 Kč 

 

 

- ZÁLOHA 9 000 Kč

Splatnost do 3 dnů od přijetí emailové zprávy s potvrzením přihlášky a pokynů k platbě.

V případě neuhrazení zálohy ve stanovené lhůtě splatnosti bude přihláška stornována. 

Zaplacením zálohy nabyde rezervace platnosti.

Bankovní spojení: 2401393625/2010

Částka: 9 000Kč 

Zpráva pro příjemce – ZÁLOHA "jméno a příjmení účastníka"

- DOPLATEK 6 900 Kč

Červnové termíny: splatnost 30.4. 2021

Zářijové termíny: splatnost 15.7. 2021

Zaplacením doplatku je účast na surfovém kempu potvrzena. Nebude-li doplatek uhrazen do stanoveného data, pořadatel má právo zrušit účast přihlášeného bez nároku na vrácení zálohy.

Bankovní spojení: 2401393625/2010

Částka: 6 900Kč 

Zpráva pro příjemce – DOPLATEK "jméno a příjmení účastníka"

- STORNO 

A. Zrušení akce způsobené šířením epidemie COVID-19
 

1. Ze strany pořadatele:
Pokud dojde k nutnému zrušení akce ze strany pořadatele z důvodu šíření epidemie COVID-19 a nebude již možné účastníky přesunout na jiný termín 2021, bude účastníkům vystaven poukaz pro sezónu 2022 na částku odpovídající zaplacené záloze 9 000 Kč. V případě, že bude mít účastník již uhrazený i doplatek 6 900 Kč, bude mu částka doplatku vrácena v celé výši.

2. Ze strany účastníka:

Pokud dojde ke zrušení účasti ze strany účastníka z důvodu šíření epidemie COVID-19 (pobyt v karanténě, pozitivní test, atd.)  v období 3 týdnů před zahájením akce, na kterou je účastník přihlášen, bude mu vrácen doplatek 6 900 Kč v plné výši a vystaven poukaz pro sezónu 2022 na částku ze zaplacené zálohy, která bude ponížená o skutečně vynaložené náklady spojené s účastníkovo přihlášením (např. zaplacené letenky a ubytování).

Účastník bude muset pro uplatnění těchto podmínek zaslat potvrzení o znemožnění cesty - pozitivní test, nařízení karantény.

 

B. Zrušení akce z jiného důvodu než je epidemie COVID-19

1. Ze strany pořadatele:

Ve výjimečných případech (při nepřízni počasí či při jiných mimořádných událostech nedovolujících konání akce) nebo v případě nedostatečného obsazení akce má pořadatel právo akci zrušit a účastníkovi se vrátí uhrazená částka zálohy i doplatku v plné výši.

2. Ze strany účastníka:

V případě, že se přihlášený nemůže zúčastnit surfového kempu z jiných než COVID-19 způsobených důvodů a má již zaplacenou zálohu, může za sebe najít náhradníka. V tomto případě mu bude vrácena záloha ponížená o skutečně vynaložené náklady spojené se změnou jména účastníka. Pokud za sebe účastník nenajde náhradníka je záloha nevratná v plné výši.

Doplatek je vratný do 60-ti dní před zahájením akce. Po této době je doplatek nevratný v plné výši. Vrácení doplatku je možné pouze v případě zajištění náhradníka ze strany účastníka.

Náhradníka je možné zajistit nejpozději do 14 dnů před zahájením akce, na kterou je účastník nahlášen.

​​