SURFCAMP PLATEBNÍ PODMÍNKY
 

Celková cena: 15 900,- 

[ Cena nezahrnuje: stravu, cestovní pojištění ]

 

  • ZÁLOHA:  musí být připsána na účet do 7 dnů od přijetí emailové zprávy s potvrzením příhlášky a pokyny k platbě. Zaplacením zálohy nabyde Tvá rezervace platnosti.

        Záloha je nevratná.

        Bankovní spojení: 2401393625/2010

        Částka: 8 000Kč 

        Zpráva pro příjemce – ZÁLOHA "jméno a příjmení účastníka"

 

  • DOPLATEK:  
    červnové termíny: splatnost 1.5. 2019
    zářijové termíny: splatnost 25.7. 2019
    Zaplacením doplatku je Tvá účast na surfcampu potvrzena.

        [ Doplatek je vratný do 6 týdnů před zahájením akce. Nebude-li doplatek uhrazen do stanoveného data, pořadatel má právo zrušit pobyt účastníka bez nároku na vrácení zálohy.  ]

 

        Bankovní spojení: 2401393625/2010 

        Částka: 7 900Kč

        Zpráva pro příjemce – DOPLATEK "jméno a příjmení účastníka"

Zrušení akce ze strany pořadatele: 

Ve výjimečných případech (při nepřízni počasí či při jiných mimořádných událostech nedovolujících konání akce) nebo v případě nedostatečného obsazení akce má pořadatel právo akci zrušit a účastníkovi se vrátí uhrazená částka v plné výši. V takovýchto případech budou účastníci co nejdříve informováni.