SURFCAMP: 17.9. - 24.9. 2018
 

Celková cena: 15 900,- 

[ Cena nezahrnuje: stravu, cestovní pojištění ]

 

  • ZÁLOHA:  musí být připsána na účet do 14 dnů od přijetí emailové zprávy s pokyny k platbě. Zaplacením zálohy nabyde Tvá rezervace platnosti.

        Záloha je nevratná.

       

        Bankovní spojení: 2401393625/2010

        Variabilní symbol: 17092409 

        Částka: 7 500Kč 

        Zpráva pro příjemce – ZÁLOHA "jméno a příjmení účastníka"

 

  • DOPLATEK:  musí být připsán na účet do 3. září 2018. Zaplacením doplatku je Tvá účast na surfcampu potvrzena.

        [ Nebude-li doplatek uhrazen do stanoveného data, pořadatel má právo zrušit pobyt účastníka bez nároku na vrácení zálohy. ]

 

        Bankovní spojení: 2401393625/2010 

        Variabilní symbol: 17092409 

        Částka: 8 400Kč

        Zpráva pro příjemce – DOPLATEK "jméno a příjmení účastníka"

        Všechny platby potvrdíme ihned, jak se připíše na účet. 

Zrušení akce ze strany pořadatele: 

Ve výjimečných případech (při nepřízni počasí či při jiných mimořádných událostech nedovolujících konání akce) nebo v případě nedostatečného obsazení akce má pořadatel právo akci zrušit a účastníkovi se vrátí uhrazená částka v plné výši. V takovýchto případech budou účastníci co nejdříve informováni.